kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2021 seçkisi çevrimiçi gösteriliyor

1 Aralık 2021

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, 1 – 5 Aralık 2021 tarihleri arasında 2021 seçkisini surdurulebiliryasam.net’te çevrimiçi olarak izleyiciler ile buluşturuyor.

SYFF2021 seçkisinde yer alan belgeseller sürdürülebilir bir gelecek olasılığını gözler önüne seriyor. SYFF2021 seçkisi; birey, aile, kurum, sektör ve toplum ölçeğinde değişimin örneklerini aktarıyor. 2021 seçkisi, öne çıkan Sistem Değişimi, İşiyle Dünyayı Değiştirenler, İklim için ve Suyu Düşünenler temaları ile izleyicileri dünyanın farklı yerlerinden ilham verici hikâyelerle buluşturuyor.

Sistem Değişimi temasında yer alan Çözümler ve %25 Devrimi filmleri, ihtiyacımız olan sistem değişimin ne şekilde gerçekleşebileceğine dair ipuçları içeriyor. Arçelik’in Tema Destekçisi olduğu İşiyle Dünyayı Değiştirenler’de Sıfırdan da İyi ve Değişimin Tohumları filmleri, zarar vermek yerine faaliyet gösterdiği ekolojik ve sosyal sistemlerde pozitif etki yaratan işletmelerden örnekler ile iş dünyasına ilham vererek değişimi tetiklemeyi amaçlıyor. UNDP Türkiye’nin Tema Destekçisi olduğu İklim için temasında ise geleceğin yenilenebilir enerji sisteminde hidrojenin yerini araştıran Hidrojeni Keşfetmek ve kendi yenilenebilir enerjisini üreten enerji kooperatiflerini konu alan Güç Biziz filmleri yer alıyor. Suyu Düşünenler temasında ise Su Boyu Yansımalar ve Çare filmleri suyun yaşamlarımızdaki yeri ve iklim krizinden ne şekilde etkilendiğini aktarıyor.

Adil geçişi konu alan Cereyan Eden Devrim, gemicilik sektörünün iklim değişikliğine etkisini ve sektördeki aktörlerin değişime hazır olup olmadığını araştıran Kara Rota ve aile ölçeğinde iklim kriziyle ilgili sorumluluk almanın ve değişim yaratmanın ne anlama geldiğini paylaşan Ütopyaya Giden Yol gibi iklim değişikliğinin farklı etmenlerine değinen belgeseller de gösterilecek.

SYFF2021 seçkisinde ayrıca denizlerle ilgili, Akdeniz özelinde biri Türkiye’den olmak üzere üç adet belgesel yer alıyor: Çöpdeniz, Mavi Gelecek ve yönetmenliğini Çağatay Ankaralı ve Umut Sarıboğa’nın yaptığı Barınak. Farklı ilgi alanlarına hitap eden ve birbirini tamamlayan film seçkisi surdurulebiliryasam.org ve etkinliğin gerçekleşeceği surdurulebiliryasam.net adreslerinden incelenebilir.

İnsanlık mısırı evcilleştirmedi, mısır insanlığı evcilleştirdi” Mısır Tohumunun Koruyucuları’nda yerel çiftçiler, aşçılar, topluluk liderleri ve biliminsanları tarımın doğuşundan 21. yüzyıla kadar, bilgileri ve aktivizmleri ile gıda bağımsızlığını, genetik bütünlüğü, çeşitliliği ve kültürel mirası 350 kuşak boyunca nasıl koruduklarının hikâyesini aktarıyor.

Hayatı anlamak onu korumak demektir” İlhamını doğadan alan çözümlerin, bizi tehdit eden çevresel ve iklimsel zorlukları nasıl ele aldığını aktaran Nanodünya: Doğanın Görünmez Güçleri, üç milyar yıldır süren evrim sürecinin geliştirdiği mekanizmaları ve nanodünyayı gözler önüne seriyor.

Festival, her film seansının ardında yer alan 45 dakikalık aralarda, filmlerin içerikleriyle alakalı konularda çevrimiçi söyleşi ve  panel gibi yan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Yan etkinlik düzenlemek isteyen kişi ve kurumlar, surdurulebiliryasam.net’te yer alan festival sayfasında bulunan etkinlik formunu doldurarak yan etkinlik başvurusunda bulunabilir.

1 Aralık 2021 günü saat 13.45’te, Barınak filminin ardından Sürdürülebilirlik Adımları Derneği “Sürdürülebilirlik Gündemi: Yapay Resifler ve Biyoçeşitlilik” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. 2 Aralık 2021 günü saat 15.30’da Mavi Gelecek filminin ardından WWF Türkiye, belgeselde hikâyeleri anlatılan ve balıkçılık, turizm ve enerji sektöründe daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmek için tutkularını ve becerilerini ortaya koyan Rania, Simone ve Marina ile söyleşi gerçekleştirecek. 4 Aralık 2021 günü saat 16.15’te, Mısır Tohumunun Koruyucuları filminin ardından Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin tohum konusunda deneyim sahibi aktarımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Neslihan Balamir, tohumun yaşamsal serüvenini anlatacağı “Yaşasın Tohumlar” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.