kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Tiyatro Kooperatifi’nden tam zamanlı kapanma kararı açıklaması

29 Nisan 2021

Tiyatro Kooperatifi, 26.04.2021 tarihli genelge ile 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke genelinde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağına dair çıkan karar hakkında bir basın açıklaması yaptı.

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, 26.04.2021 tarihli genelge ile 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağına dair karar açıklanırken, tiyatroların ve kültür-sanat kurumlarının akıbetine yine değinilmedi.

Kademeli normalleşme süreci ile Temmuz 2020’de tiyatro sahnelerinin açılmasına izin verildi; fakat Kasım 2020 itibarıyla hafta içi akşamları ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasıyla, resmi olarak kapatılmamış olan özel tiyatrolar, yasak saatleri sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldı. Seyircileriyle buluşamayan tiyatroların kira, fatura, personel giderleri ve vergi gibi finansal yükümlülükleri herhangi bir kolaylık sağlanmaksızın devam etti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeler değerli olmakla birlikte, desteklerden yararlanmak için karşılanması gereken ön koşullar ve yaşanılan krizin boyutu göz önünde bulundurulduğunda atılan adımlar yetersiz kaldı. Ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar sunan özel tiyatrolar, 1 yılı aşkın süredir gelir elde edememesine rağmen T.C. Ticaret Bakanlığı’nca farklı sektörler için oluşturulan hibe destek paketine de dahil edilmedi.

Geldiğimiz noktada pek çok özel tiyatro kapandı, kalanlar ise ayakta kalmak için var gücüyle mücadele ediyor! Bu süreçteki uygulamalardan da görülebileceği üzere özel tiyatrolar, seyircilerin ve sahne emekçilerinin sağlığını önceliklendiriyor; halk sağlığını gözeten, somut önlemleri destekliyor. Ancak, sektörümüz için sürdürülebilir çözümler üretilmezse, salgın koşulları elverdiğinde yeniden tiyatrolarda buluşmamız mümkün olmayacak ve bir kültürel mirasın yok oluşuna şahitlik edeceğiz. COVID-19 ile mücadele sürecinde ekonomik destek mekanizmalarının işletilmesi, sosyal devletin görevlerinden biridir. Özel tiyatroların ve bu kurumlarda görev alan binlerce emekçinin de bu doğrultuda gözetilmesini talep ediyor; ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını sorumlu davranmaya ve gerçekçi çözümler üretmeye davet ediyoruz.