kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Digital Culture 2015 yayınlandı

16 Aralık 2015

Arts Council England, Nesta ve Arts and Humanities Research Council işbirliğiyle hazırlanan Digital Culture 2015 raporu yayınlandı. Rapor, İngiltere’deki kültür-sanat kurumlarının 2013-2015 yılları arasında dijital teknoloji kullanımlarının farklarını, önemini ve etkilerini ortaya koyuyor.

589 farklı organizasyondan 984 kişinin katılımıyla düzenlenen anket ile ortaya çıkan veriler müzik ve video oyunları gibi yaratıcı endüstrilerin özellikle dijital teknolojideki gelişmelerden ekonomik ve sosyolojik olarak büyük ölçüde etkilenirken, onlara oranla dijital teknolojilerin sübvanse edilen kültür-sanat alanının üzerindeki etkilerinin de son yıllarda büyük ölçüde arttığını gösteriyor.

Kültür-sanat alanındaki aktörlerin büyük bir çoğunluğu dijital teknolojileri izleyicilerle yeni buluşma ortamları yaratmak, yeni projeler geliştirmek, daha verimli çalışabilir bir hâle gelmek ve hatta yeni gelir modelleri geliştirmek için kullanıyor. Raporun ortaya koyduğu en önemli verilerden biri de kültür-sanat alanındaki aktörlerin dijital teknolojileri kullandıkları iş alanları.

Raporun en önemli çıktılarından biri 2012-2015 yılları arasında elde edilen verilerin karşılaştırmalı bir analizini yapması, ve bu veriler doğrultusunda 2016’daki dijital teknoloji kullanımlarına dair bir öngörü yaratabilmesi.