kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Dirimart’ta Vik Muniz’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi

1 Şubat 2018

Dirimart Dolapdere, 2 Şubat – 11 Mart tarihleri arasında Vik Muniz‘in İstanbul’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının dünyaca tanınan Metakrom (Metachrome), Dergi Resimleri (Pictures of Magazine), Hiçbir Yerden Kartpostallar (Postcards from Nowhere) ve Repro serilerinden yapıtları bir araya getiriyor.

Kariyerinin ilk yıllarında heykelsi yapıtlarının fotoğrafik temsilleriyle ilgilenmeye başlayan Brezilyalı sanatçı Vik Muniz, ilerleyen yıllarda fotoğraf çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu doğrultuda sanatçı, görüntüleri tüketmenin ve onlar aracılığıyla iletişim kurmanın nesne ile fotoğrafik temsili arasında bir gerilim yarattığına ve bireyle
görüntü arasındaki etkileşimi karmaşıklaştırdığına inanır.

Muniz, popüler kültürün ve sanat tarihinin farklı dönemlerinden aldığı bilindik nesnelerin kullanımını sanatsal pratiğine katarak cüretkar, ironik ve genellikle aldatıcı görüntüler oluşturur. Çalışmaları, postmodern fotoğrafın iki temel özelliğini yansıtır: kendine mal etme ve malzeme temelli kurgu. Sıradan görüntüleri referans noktası olarak alan sanatçı, alışıldık görüntüleri, alışılmadık biçimde yeniden oluşturarak onları algılama şeklimizi
etkiler. Muniz, havyar, çikolata sosu, pırlanta, toz pigment, toz, çöp, dergi sayfalarından parçalar, delgeçle oluşturulmuş kağıt parçaları, şeker, iplik ve oyuncak gibi nükteli ve kimi zaman da tedirgin edici malzemeleri tekrar eden bir şekilde kullanarak görüntüleri yeniden yorumlar.