Kültür sektörünün vazgeçilmezi: Milenyum Kuşağı

4 Nisan 2016

Kültür-sanat sektöründe işe alımlarda yaşanan zorlukların başında hiç süphesiz ki yetenekli isimlerin dikkatini çekebilmek ve onları elde tutabilmek geliyor. Yaratıcı ekonomilere adapte olmak daha fazla sorumluluk üstlenmeyi de beraberinde getiriyor. Bu durum, teknoloji kullanımında, veri yönetiminde, iletişimde ve müşteri ilişkilerinde pratik becerilere sahip, sektöre tutkuyla bağlı çalışanlara sahip olmayı gerektiriyor.

Günümüzde tam da bu tarife uygun çalışanlar mevcut: Milenyum Kuşağı (The millennials)

Bu kuşağın teknoloji ile arasının iyi olduğu su götürmez bir gerçek. Fakat araştırmalar gösteriyor ki Milenyum Kuşağı’nın profesyonel alanda para kazanmaktan öte farklı motivasyonları var, çünkü Milenyum Kuşağı, iş dünyasının kendilerine değer katıcı olmasını bekliyor. Milenyum Kuşağı, kurumların çalışanlarına ve topluma ne kattığı ile ilgileniyorlar.

Konu teknolojiye geldiğinde sanat dallarının gündemin gerisinde kaldığı algısı git gide yıkılmaya başlıyor. İnternet sayesinde, veri toplama ve iletişim konusunda adeta usta olan, sektörde ilham alabileceği alanlara odaklanan bu kuşağın kendi yeteneklerine uygun iş ilanları, pozisyonlar, iş-görev tanımları bulmakta zorluk çektikleri görülüyor. Sonunda başta kültür-sanat alanında olmak üzere insan kaynakları departmanları, Milenyum Kuşağı’nı çekmek için yeni stratejiler geliştirmeye başladı.

Nesta’nın yayınladığı rapora göre, kültür-sanat alanında strateji geliştirmede dijital faaliyetlerin kullanım oranı düşüyor. 2013’de %47 olan bu oran artık %43. Raporda bu konudaki en büyük engel olarak veri analizleri için gereken bu konuda kalifiye çalışan ve zaman azlığı geliyor.

Bu nedenle bu konuda en kalifiye kuşak olan Milenyumlular’a ulaşmak, insan kaynakları departmanlarının işe alım stratejilerinin temel aldığı hedef olmalı. Çünkü kaçınılmaz bir gerçektir ki günümüz kültür-sanat dünyasında hem maddi boyutta hem de programlama, seyirci geliştirme ve karar verme aşamalarında daha iyi bir düzeye gelebilmek için Milenyum Kuşağı’nın becerilerine ihtiyaç duyuluyor.

*Bu yazı ArtsProfessional‘dan alınmıştır.