kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Röportaj: Burcu Yasemin Şeyben & Lal Atay (FESTİVAL 408)

9 Mayıs 2017

İlk kez 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümü tarafından hayata geçirilen FESTİVAL 408, bu yıl “Görünmeyen” teması ile 7. kez gerçekleşiyor. FESTİVAL 408’in arkasındaki hikâyeyi, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Öğretim Üyesi Burcu Yasemin Şeyben ve festivalin koordinasyonunda görev alan Lal Atay ile konuştuk.

FESTİVAL 408’in ortaya çıkış hikâyesini anlatabilir misiniz? Festival aslında bir anlamda ders niteliği taşıyor mu? Öğrenciler bu festivali düzenlerken aldıkları dört senelik eğitimin bir yansımasını görüyoruz diyebilir miyiz?

Burcu Yasemin Şeyben: FESTİVAL 408 fikri ilk olarak 2011 yılında ortaya çıktı ve o günden bu yana aralıksız devam ediyor. FESTİVAL 408, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin temel eğitim ilkelerinden biri olarak benimsediği “deneyimleyerek öğrenme” anlayışının bir yansıması. Üniversite bünyesinde ilk günden beri bu yaklaşımı destekleyen projelere öncelik veriliyor. Böylece öğrenciler, henüz eğitim aşamasında üretim süreçlerine dâhil olarak deneyim kazanıyor. Bu süreç, öğrencilerin yaratıcı bir bakış geliştirmesine de önemli bir katkı sağlıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri bu festivalde, hem üretici hem de yönetici olarak yer alıyor. Sahne ve Gösteri Sanatları öğrencileri A’dan Z’ye festivalin tüm yönetimi ve prodüksiyonunu yaparken, sahne sanatları disiplinin farklı alanlarında festivalde yer alacak projeler üretiyorlar.

Lal Atay: FESTİVAL 408, 6 senedir Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümü ve Sahne Sanatları alanının öğrencilerinin bitirme projesi niteliğinde. Bu festival bizlerin 4 senedir aldığı eğitim ve birikimi yansıttığımız bir platform. FESTİVAL 408 aslında bizlerin dersi olan MAP 408’i bir proje olarak hayata geçirme alanı. Sektör bağlamında eğlence ve sanat odaklı bir iş olduğu için bu da “ders” kavramını bir başka boyuta taşıyor. Tüm ekibin bu projeyi çok severek hayata geçirdiğini düşünüyorum.

Festivalin temasını nasıl seçiyorsunuz? Bu yılki tema “Görünmeyen” neye işaret ediyor? “Görünmeyen” ile görünür kılmayı amaçladığınız ne?

Burcu Yasemin Şeyben: FESTİVAL 408, her yıl öğrencilerin ve akademisyenlerin birlikte karar verdiği bir tema üzerinden kurgulanıyor. MAP 407 dersini alan tüm Sahne Sanatları öğrencileri birer iş üretiyorlar.

Bu yılki tema “Görünmeyen” duygularımızdan davranışlarımıza, sosyal kabullerden mesleklerimize, kültürden sahneye görünmez kıldıklarımıza odaklanıyor. Burada görünür kılmayı amaçladığımız; değersiz, sıradan, çok kişisel veya saçma bulunan, bir sebeple saklama ihtiyacı duyulan ama aslında en samimi, doğru ve gerçek olarak kabul edebileceğimiz bir kavram.

Lal Atay: Öncelikle performans öğrencilerinin nasıl performanslar sahneye koymak istediklerine baktık. Bu doğrultuda herkesin performansının “görünmeyen” yanları olduğunu fark ettik. Bunlar görünmeyen duygular, sesler, hissedilenler, tepkiler ve kişilikler gibiydi. Bunun üstüne temamızın “Görünmeyen’ olmasında karar kıldık ve festivalimize bu şekilde yön verdik.

Festivalde tiyatro, sinema, dans, atölye, konuşma gibi farklı etkinlik türleri ve disiplinler bir araya geliyor. Bunu Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi’nin çok disiplinli bir yansıması olarak görebilir miyiz? Bölüm ve festival arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz?

Burcu Yasemin Şeyben: Sahne ve Gösteri Sanatları, tüm etkinliklerin her alanında yer alan insanlar yetiştiriyor. Bu yüzden de festivalde yer alan etkinlikler bizim faaliyet alanımıza giriyor. Bölüm, ve özellikle son sınıflar bu festivalin hem yaratıcıları hem de uygulayıcıları. Onlar ve fikirleri sayesinde festival her sene daha da renkleniyor.

Lal Atay: Tabii ki görebiliriz aslında düşününce “Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi” birçok disiplinin bir araya gelmesidir bence. Sahne üstü, arkası, yapım süreci, karar verilen etkinlikler, tanıtım ve her alan birbirinden ayrı ama bir bütünün parçasıdır. 4 yıldır aldığımız tüm derslerin sonucunu FESTİVAL 408 çatısı altında topluyoruz ve aslında FESTİVAL 408 bizim için hem bir başlangıç hem de bir bitiş oluyor.

FESTİVAL 408’in tüm içeriği ve operasyonu öğrenciler tarafından mı yapılıyor? Festival için kaç kişilik bir ekip çalışıyor? Biraz süreçten bahsedebilir misiniz?

Burcu Yasemin Şeyben: Öğrenci sayımız dersi alan öğrenci sayısına göre her yıl farklılık gösteriyor.

Lal Atay: Sektörde, öğrenim hayatı boyunca farklı işlerde çalışmış 8 öğrenciden oluşan bir prodüksiyon ekibimiz var. Tüm süreç öğrenciler tarafından organize ediliyor. Tabii ki daha önce söylediğimiz gibi bu festival ders kapsamında ortaya çıktığı için bir de tüm koordinasyondan sorumlu hocamız Burcu Yasemin Şeyben var. Ders, güz ve bahar dönemine bölünüyor. İlk dönem görev dağılımları yapılıyor ve herkes sponsorluk, tanıtım, bütçeleme, prodüksiyon ve mekân konularından sorumlu oluyor. İkinci dönem ise harekete geçip saha çalışmalarına başlıyoruz.