kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Sahne 2.0’ın kapasite geliştirme programı başvuruları başladı

15 Aralık 2021

INOGAR Kooperatifi ve Tiyatro Kooperatifi iş birliği ve Google.org hibe desteğiyle düzenlenen Sahne 2.0 Dijital Kültür Pandemi İyileştirme Programı, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat ekosisteminde yer alan ve sosyoekonomik açıdan zorlanan sektör profesyonellerinin teknoloji tabanlı hizmet üretmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bir kapasite geliştirme programı.

Kapasite geliştirme programı kapsamındaki eğitimler, pandemiden etkilenen ve işlerini dijitalleştirmek isteyen tüm sektör profesyonellerine ve alanda kendini geliştirmek isteyen bireylerin katılımına açıktır. Eğitimlere tam katılım zorunludur. Başvuru yapacak kişilerin bunu göz önünde bulundurarak başvuru yapması beklenmektedir.

Eğitimlerin başlıca amacı COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen kültür-sanat ekosisteminin sürece uyum sağlayabilmesi için kültür-sanat sektöründeki bireyleri, çevrimiçi çalışabilmelerine yönelik dijital becerilerle donatmak ve pandemi boyunca işlerini ve gelir istikrarını sürdürmelerini sağlamaktır.

Kapasite geliştirme programı kapsamındaki eğitimler beş ana modülden oluşmaktadır:

  1. Sahne Sanatlarında Dijital Kültüre Giriş: Bu modül üç temel dersten oluşmaktadır. Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı dijital ortamda kültür-sanat içeriklerini geliştirecek faydalanıcıların becerilerini geliştirmeden önce temel konuları öğrenmelerine odaklanmaktır.
  2. Sahne Sanatlarında Dijital İçerik Üretimi: Bu modül dört temel dersten oluşmaktadır. Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı dijital ortamda kültür-sanat platformu içerik üretimine yönelik kurumsal kimlik oluşturma ve teknik dışı konularda becerilerin geliştirilmesidir.
  3. Sahne Sanatlarında Dijitalleşme İçin Teknik Eğitimler: Bu modül dört temel dersten oluşmaktadır. Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı dijital ortamda kültür-sanat platformu için içerik üretimindeki teknik konularda becerilerin geliştirilmesidir. Ayrıca modül içerisinde yer alan canlı yayın teknikleri başlıklı ders içeriği yararlanıcıların kültür-sanat platformunda yapacakları canlı yayınlar için temel bir ders niteliğinde olacaktır.
  4. Sahne Sanatlarında Dijital Platform Yönetimi: Bu modül dört temel dersten oluşmaktadır. Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı yararlanıcıların, dijital ortamda kültür-sanat içeriklerini yayınlayacakları platformun yönetimine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra, fikri mülkiyet ve telif hakları, ileri düzey arama moturu optimizasyonu odaklı planlama stratejilerini geliştirmeleri ile platform yönetiminde ücretsiz araçlar ile tanışmalarına odaklanmaktır.
  5. Sahne Sanatları Dijital Kültüründe Strateji Geliştirme: Bu modül beş temel dersten oluşmaktadır. Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı yararlanıcıların, dijital ortamda kurdukları kültür-sanat platformunun sürdürülebilir stratejilerini geliştirmeleridir. Modül içerisinde yer alacak dersler topluluk oluşturma, platform tanıtımı ve sosyal medya yönetimi, gelir modeli geliştirme, sürdürülebilir stratejiler belirleme ve iş birliği/paydaşlık eksenlerini temel almaktadır.