kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

CAMMA Perşembe Konuşmaları’nın yeni konuğu Profesör Ian Hodder

2 Haziran 2022

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı (CAMMA) ve Kültür Politikaları ve Yönetim Araştırmaları Merkezi (KPY) tarafından düzenlenen CAMMA Perşembe Konuşmaları, 2 Haziran 2022 günü saat 18:30‘da santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek “Kültürel Miras İçin Politika Oluşturmak: Çatalhöyük Örneği başlıklı etkinliğinde Çatalhöyük arkeoloji kazıları eski başkanı ve arkeolojide post-süreçsel teorinin öncüsü Profesör Ian Hodder’i ağırlıyor.

Kültür Politikası Yıllık 2022 kapsamında gerçekleşecek konuşmada Prof. Hodder, 1993’ten 2018’e kadar yönettiği Çatalhöyük Kazıları’nda deneyimlediği sayısız kültürel miras yönetim girişimini dinleyicilerle paylaşacak. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çıkarlar arasında gerilimlerin yaşandığı farklı kültürel miras yönetim girişimleri çerçevesinden, mirası evrensel bir değer olarak öne süren kültür politikalarının neden yerel kültürel kaygıları dikkate alması gerektiği tartışılacak.