kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Depo’da Etkinlik: “İşleriniz Kime Ait?”

14 Kasım 2018

Depo, The Village Project / Istanbul kapsamında 17 Kasım Cumartesi günü 13:00 – 15:00 saatleri arasında bir sunum ve ardından 15.00 -18.00 saatleri arasında  bir atölyeye ev sahipliği yapıyor.

Sunum, sanatın meta yönünü ve sanat piyasasının üretim üzerindeki etkilerini vurgularken sanatta pazar başarısı ve etkileri tartışmaya açıyor. Ardından, atölye pazar esaslarına itaat eden davranış biçimlerini katılımcılarla birlikte inceleyerek bu davranışların kültür alanı üzerinde oluşturduğu sonuçları araştıracak.

Sunumda, Isabelle Graw’danHigh Price, Art between the Market and Celebrity Culture“(2008) ve Olav Velthuis’danContemporary Art and Its Commercial Markets”(2012) dahil olmak üzere çeşitli yayınları temel alınıyor.

Atölyede başvurulacak tiyatro teknikleri, davranışları yönlendiren temel varsayımları görselleştirip konuyla ilgili geniş bir anlayış oluşturmayı amaçlıyor.

Konuşma ve atölyeye katılım ücretsizdir. Katılımcıların linkteki formu, iletişim bilgileri ve atölyeye neden katılmak istediklerini anlatan kısa bir motivasyon notu ile birlikte doldurarak başvuru yapması gerekmektedir.