kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

DigitalSSM İlkay Holt’u ağırlıyor

9 Nisan 2019

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 8 Mart 2019’da fiziki mekanına kavuşan dijital arşiv platformu digitalSSM, her ay alanının uzmanı bir konuşmacıyla gerçekleştirdiği etkinliklerine devam ediyor.

digitalSSM, 2. etkinliğinde 10 Nisan Çarşamba günü 14.00’te Londra’da bilgi yönetimi alanında serbest danışmanlık yapan İlkay Holt’u ağırlayacak.

İlki digitalSSM’nin açılışıyla eş zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın “Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü” başlıklı konuşmasıyla başlayan digitalSSM etkinlikleri şimdi de, İlkay Holt’un, “Açık Kültür, Paylaşılabilir İçerik ve Standartlar” adı altındaki konferasıyla devam edecek. 10 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de düzenlenecek konferansta Holt, yaratıcılığı ve inovasyonu besleyen yeniden kullanılabilir dijital koleksiyonlar için açık lisansları ve teknik altyapı gereksinimlerini irdeleyecek. Müze, arşiv ve kütüphane gibi kültür ve sanat kurumlarını yapısal bir dönüşüme hazırlayan ve herkes tarafından erişilebilir bir yapının temellerini oluşturan dijital açılımın detaylı bir biçimde ele alınacağı konferansta, “Kültürel alanı düzenleyen evrensel ilke ve standartlar, açık kültür ortamında kurumların hizmet anlayışlarına ve altyapılarına yansıtılabiliyor mu?”,  “Koleksiyon ve arşivlerin potansiyelleri, dijitalleşme sürecinde ne kadar korunabiliyor?”, “Erişime açık koleksiyon ve arşivlerin kullanıcılar arasında paylaşımı noktasında nasıl bir yapı öngörülmeli?” gibi sorulara da yanıt aranacak.