kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Erişilebilir Festivallerle Kültürel Hayata Eşit Katılım Paneli Engelsiz Filmler Festivali’nde

18 Ekim 2018

Engelsiz Filmler Festivali, 6. yılında yeni bir film seçkisiyle beraber ilk kez bir panele ev sahipliği yapıyor. Panel, 19 Ekim Cuma günü Goethe-Institut Ankara’da gerçekleşecek.

Panelde, üç ülkenin festivalleri tarafından uygulanan erişilebilirlik uygulamaları, festival temsilcilerinin ve seyircilerinin karşılaştıkları problemler, bu problemlere karşı birlikte ortak bir strateji geliştirilip geliştirilemeyeceği ve uzun vadede Avrupa’da benzer şekilde faaliyet gösteren festivaller arasında bir ağ kurulup kurulamayacağı tartışılacak.

Engelsiz Filmler Festivali’nin programında; iki erişilebilir festival; Klappe Auf! Kısa Film Festivali ve Oska Bright Film Festivali’nin hazırladığı, yedi kısa filmden oluşan “Zebra” seçkisi yer alıyor. Benden Başka Herşey, Celeste, Denizin Hatırlattıkları, Ev Ödevi, Küvet, Suskun ve Klappe Auf! 2017 Ekip Filmi adlı kısa filmlerin yer aldığı seçkinin Ankara’daki gösterimi ardından, her iki festivalin temsilcilerinin de katılımıyla Türkiye, İngiltere ve Almanya’daki film festivallerinde erişimin nasıl tanımlandığı üzerinden kültürel hayata katılım konusunu tartışmaya açacak bir panel gerçekleşecek.

Panel, Engelsiz Filmler Festivali program koordinatörü Ezgi Yalınalp’in moderatörlüğünde, İngiltere’den Oska Bright Film Festivali yönetmeni Becky Bruzas, Oska Bright Film Festivali yapımcısı Lizzie Banks, Oska Bright Film Festivali yaratıcı yapımcısı David Parker, Hamburg’dan KLAPPE AUF! Kısa Film Festivali yönetmeni Andreas Grützner ve KLAPPE AUF! Kısa Film Festivali yardımcı yönetmeni Katrin Mersmann’in katılımıyla gerçekleşecek.

İzleyicileri farklılıklar, erişilebilirlik, kültür ve sanata toplumsal katılım gibi konularda düşünmeye çağıran panele, Ankara’da konuyla ilgili faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları ve organizasyonları da katılacak.

Etkinlik, British Council iş birliğiyle, Kültür ve Sanat Alanında Kadın ve Liderlik Programı kapsamında düzenleniyor.