Mutluluk Resimlerimiz kapsamındaki kamusal programlar devam ediyor

9 Aralık 2019

SALT‘ta 3 Eylül – 29 Aralık 2019 tarihleri arasında devam eden Mutluluk Resimlerimiz sergisi paralelindeki programlar iki etkinlik ile devam ediyor.

12 Aralık Perşembe günü saat 19.00‘da fotogerçekçilik akımının ayrı kuşaklardan temsilcisi sanatçılar Nur Koçak ve Taner Ceylan’ın Mutluluk Resimlerimiz sergisinin eş küratörlerinden Ahu Antmen’in moderatörlüğünü yapacağı söyleşisi ve SALT Beyoğlu Açık Sinema‘da gerçekleşecek, 14 Aralık Cumartesi günü saat 11.00‘de ise Seda Yılmaz’ın yürütücülüğünü yapacağı “Moda Fotoğraflarının Dünü Bugünü” başlıklı atölye SALT Beyoğlu Kış Bahçesi‘nde gerçekleşecek.

Serginin eş küratörü Ahu Antmen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide, Türkiye resim tarihinde fotogerçekçiliğin yeri değerlendirilecek. Sanatçılar, güzel sanatlar öğrencisi oldukları dönemde akademide egemen eğitim anlayışından bahsederek 25 yıl arayla bu akımla ne tür bir öznel ilişki kurduklarını anlatacak.

Yazar ve dergici Seda Yılmaz yürütücülüğündeki atölyede, seçili moda ve reklam fotoğraflarından hareketle kadın cinselliği ve beden politikalarına ilişkin meselelerin yanı sıra, görsel kültürde kadın bedeninin nasıl araçsallaştırıldığı tartışmaya açılacak. Nur Koçak’ın Mutluluk Resimlerimiz sergisindeki Nesne Kadınlar (1975-1979) resim serisinden yola çıkılarak beden olumlama hareketinin moda fotoğrafçılığı ve estetik algısına etkileri yorumlanacak. Moda fotoğrafları üzerinden ne gibi çıkarımlar yapılabilir? Bu görüntülere bakarken kendimizi nasıl konumlandırırız? 1970’lerden bugüne algı ve temsil bağlamında neler değişti?

Moda Fotoğraflarının Dünü Bugünü atölyesine (Türkçe) katılım 12 kişiyle sınırlıdır. Kayıt için ad, soyadı ve iletişim bilgileri 11 Aralık gün bitimine kadar public.programs@saltonline.org adresine gönderilebilir.