kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Orta Format’tan yeni konuşma serisi: “Niyet”

12 Şubat 2021

Orta Format, Şubat – Nisan 2021 tarihleri arasına yayılan 31. güncellemesinde ‘niyet’ olgusuna odaklanıyor ve farklı disiplinlerden insanların kendi alanlarında bu olguya nasıl yaklaştığını sorguluyor.

Üç aylık bir sürece yayılacak bu güncellemede; görsel sanatlardan felsefeye, siyaset biliminden psikanalize dek birçok alandan 12 konuşmaya yer verilecek. Konuşmalar, hem üretimimizde hem de yargılarımızda oldukça önemli bir yere sahip olan ‘niyet’ kavramına odaklanıyor.

Merleau-Ponty “Algılanan Dünya” kitabında bilim, sanat ve felsefede klasikten moderne geçişte uyanan bakış açısı kavramından bahseder. Ona göre algılanan dünya, “yargılanan” dünyadır. Bilim, sanat ve felsefedeki sınırlar kişisel yönelimlere göre de şekillenir ve kişisel “niyet”lerimiz yargılarımızı belirler. Bir görsel çalışma incelerken “niyet beyanı” niteliğindeki açıklamasına bakmamız, bir siyasetçinin konuşması sırasında “niyet okuması” yapmamız, bağımsızlığı önemseyen bir disiplin olarak şirketleşmeye “niyeti bozmak” olarak yaklaşmamız bu kelimenin yargılarımızda ne denli önemli bir konuma sahip olduğunu fark etmemizi sağladı. Niyet hem iyiye hem de kötüye çekilebilecek, önyargı ile içli dışlı bir olgu.

Dolayısıyla birbirimizi anlama, daha güçlü bir iletişim kurma, kendimizi daha iyi ifade edebilme noktasında niyet önemli bir faktör. Güncel Türkiye siyaseti de dahil olmak üzere gündelik insan ilişkilerinde, dinde, adalet sürecinde kabul, anlam ve önyargıları yeniden şekillendirmek açısından “niyet” olgusunu daha kapsamlı bir şekilde ele almanın ilişkilerimizi geliştireceğine; iletişim becerilerimizi, farklı kurum/oluşumlarla çalışma becerilerimizi artıracağına, en önemlisi de kültür sanat sektörü olarak ortak bir politika geliştirmemize yardımcı olacağına inanıyoruz.

Program:

13 Şubat: Ömer Aygün

21 Şubat: Vahan İsaoğlu (Moderatör: Orhan Cem Çetin)

27 Şubat: Mustafa Avcı

6 Mart: Sevcan Tiftik