kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SALT’ın fon desteği sağladığı projeler tartışmaya açılıyor

12 Aralık 2017

SALT, Dr. Mehmet Bozdoğan’ın (1922-2015) anısına eklenen iki ek fonla bu yıl sekiz araştırma projesini, her biri 10.000 TL değerinde olan SALT Araştırma Fonları ile destekliyor. Bu projelerin araştırma süreçleri ve bulgularının tartışmaya açılacağı sunum,15 Aralık Cuma günü, 14.00 – 18.30 saatleri arasında Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Ahu Antmen (Marmara Üniversitesi), Vasıf Kortun, Nadir Özbek (Boğaziçi Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh’tan (SALT) oluşan seçici kurulun katılımıyla gerçekleştirilecek.

PROGRAM

14.00-14.20 Nergis Abıyeva “1950’lerde Paris’e Giden Ressamlar Bağlamında Tiraje Dikmen’in Hayatı ve Sanatı”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Abıyeva’nın monografi niteliğindeki araştırması, Tiraje Dikmen’in İstanbul ve Paris arasında şekillenen sanat hayatına odaklanır. Sanatçının 1950’lerde devlet desteği almadan kendi seçim ve olanaklarıyla Paris’e giden ressamlar kuşağındaki yerini inceler.

14.20-14.40 Bengü Kurtege Sefer “Türkiye’de Kırsal Sınıf Mücadelelerinin Mekânsal Okuması: 1960’lı yıllarda Ege Köylerinde Toprak İşgalleri, Siyaset ve Kadın”

Binghamton’daki New York Eyalet Üniversitesi’nde Sosyoloji doktorası yapan Sefer’in araştırması, İzmir’in Göllüce ve Atalan köylerindeki kırsal dönüşüm sürecini inceler. Bu bağlamda topraksız köylü kadınlar, ağalar, siyasetçiler, devrimciler ve jandarma arasındaki ittifaklar ve çatışma ilişkilerine odaklanır; kadınların bu güç yapılarını nasıl şekillendirdiğini değerlendirir.

14.40-15.00 Soru-Cevap

15.00-15.20 Rüstem Ertuğ Altınay “Arzuyu Resmetmek: Sabiha Rüştü Bozcalı’nın Reşad Ekrem Koçu Eserleri İçin Yaptığı İllüstrasyonlarda Queer Zaman ve Cinsellik”

Doktorasını New York University’de Performans Çalışmaları Bölümü’nde tamamlayan Altınay’ın araştırması, Reşad Ekrem Koçu eserlerindeki Sabiha Rüştü Bozcalı illüstrasyonlarını inceler. Cinsel arzu, kimlik ve pratikleri dönemlerinin hâkim değerleriyle örtüşmeyen kişileri popüler kültür ve toplumsal hafızaya kazandıran Bozcalı ve Koçu’nun queer özneler için yarattığı alternatif tarihe ve queer cemaat tahayyülüne odaklanır.

15.20-15.40 Nihal Koparan “Türkiye’de Akademilerde Canlı Modellerin Tarihi ve Nü Modelliğin İcrası”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Koparan’ın araştırması, 1950’lerden itibaren Türkiye’de canlı modelliğin tarihsel gelişimi ile modernleşme süreci ve cinsiyet rejimindeki konumuna odaklanır. Bu deneyimde, modellerin öznelliği ve çıplaklıkla ilişkilerini tarihsel ve güncel veriler eşliğinde irdeler.

15.40-16.00 Soru-Cevap

16.00-16.30 Ara

16.30-16.50 Meltem Gürel “Plajlar, Plaj Gazinoları ve Eğlence Kültürü, 1950-1970”

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olan Gürel’in araştırması, İstanbul’da hayata geçirilen modern plaj yapılarını, kıyıların kullanımı ve 1950 ile 1970 yılları arasındaki modernleşme politikaları bağlamında irdeler. Bu mekânların oluşumu ve gelişimi üzerinden toplumun eğlence kültürünü değerlendirir.

16.50-17.10 Sezen Kayhan “Yıldızların Altında: İstanbul’un Açık Hava Sinemaları ve Kentsel Dönüşümün Seyir Kültürüne Etkileri, 1950-1970”

Doktora çalışmalarını Koç Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı’nda sürdüren Kayhan’ın araştırması, İstanbul’da faaliyet gösteren açık hava sinemalarını, kentsel seyir kültürünü ve 1950 sonrası Demokrat Parti politikalarıyla hızlanan kentsel dönüşümün sanat mirasına somut etkilerini inceler.

17.10-17.30 Soru-Cevap

17.30-17.50 Derya Acuner ve Sevinç Coşkun “Kafesin İki Tarafı: Türkiye’de Hayvanat Bahçelerinin Hafızası”

Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Acuner ile aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku Programı’nda yüksek lisans öğrencisi olan Coşkun’un projesi, Türkiye’de hayvanat bahçelerinin kuruluşu ve toplumsal hafızadaki yerinin yanı sıra, modernleşme süreciyle ilişkisini inceler. Cumhuriyetin “aydınlık nesiller yetiştirme” stratejisinin bir parçası olarak kurulan bu mekânlarda yaşamış hayvanların kayıtlara geçen hikâyesini araştırır.

17.50-18.10 Ecem Sarıçayır “Şehir Mekânında Askerî Alanlar Üzerinden İstanbul’uAnlamak”

Doktora çalışmalarını Cornell University, Mimarlık ve Kentsel Gelişim Tarihi Programı’nda sürdüren Sarıçayır’ın projesi, İstanbul’daki askerî alanların yerleri, mekânsal iz ve kurguları, şehirle olan bağları, dönüşümleri ve mimarlık ile şehircilik bağlamında konumlarına çeşitli tarihî, toplumsal ve politik olaylar paralelinde odaklanır.

18.10-18.30 Soru-Cevap