19. Uluslararası Kültür Ekonomisi Konferansı gerçekleşti

24 Ağustos 2016

19. Uluslararası Kültür Ekonomisi Konferansı geçtiğimiz Haziran ayında İspanya’nın Valladolid şehrinde Valladolid Üniversitesi ve Uluslararası Kültür Ekonomisi Birliği (ACEI) ev sahipliğinde gerçekleşti. 4 gün süren konferansta, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden akademisyenler kültür ekonomisiyle ilişkili alanlardaki araştırmalarını katılımcılarla paylaştılar.

Konuşmacıları arasında Andy Pratt, David Throsby ve Ruth Towse gibi dünyaca ünlü akademisyenlerin bulunduğu konferansa Türkiye’den Yeditepe Üniversitesi’nden Ayşegül Güçhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Funda Lena, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Özgün Özçakır ve Adnan Menderes Üniversitesi’nden Sacit Hadi Akdede katıldı.

Konferansta kültür politikası, kültür endüstrileri, sanat piyasası, yaratıcı şehirler ve kümelenme, kültür ve kalkınma, kültürel girişimcilik, kültür turizmi, dijital yaratıcı ekonomi, kültüre katılım, kültürün fonlanması, kültürel miras ve telif hakları başlıkları ile ilgili konular konuşuldu.

Kültür politikası başlığı altında; Avrupa ülkelerinin kültür politikaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilirken, kültürel ve yaratıcı sektörlerin maddi kaynaklara erişiminin kültür politikaları kapsamında kolaylaştırılmasının gerekliliği ve yaratıcı sektörlere sağlanan vergi teşviklerinin yaratıcılık ve çeşitlilik üzerindeki etkileri tartışıldı. Kültür endüstrileri başlığı altında; Avrupa, Asya ve Amerika’daki film, müzik ve yayıncılık endüstrilerinin finansal durumları değerlendirildi. Sanat piyasası başlığı altında; sanat müzayedelerinde fiyat ve satışları etkileyen faktörler, sanat akımları ile çağdaş sanatçıların kariyerleri arasındaki ilişkiler, hükümet destekli müze sergilerinin sanat piyasası üzerindeki etkileri konuşuldu. Yaratıcı şehirler ve kümelenme başlığı altında; şehirlerde oluşan kültürel konsantrasyona neden olan etmenler tartışıldı. Kültürel girişimcilik başlığı altında; yaratıcı endüstrilerde kendi işini kurma süreçleri, kamu-özel sektör ortaklıkları konuşuldu. Kültür turizmi başlığı altında; turistik mekanların verimliliği açışından kültürel faktörlerin etkisi tartışıldı. Dijital yaratıcı ekonomi başlığında, müzelerin dijital iletişim üzerine kurdukları yeni iş modelleri, küresel dijital müzik akış piyasası, tüketicinin dijital aktif katılımı konuları değerlendirildi. Kültüre katılım başlığı altında; kültürel ürün ve hizmetlere dair tüketici tercihlerini etkileyen faktörler üzerinde duruldu. Kültürün fonlanması başlığı altında; çeşitli vaka analizleri üzerinden devlet tarafından fonlanan kültür kurumlarının işleyişleri değerlendirildi. Telif hakları başlığında ise müzik endüstrisindeki telif sorunları tartışıldı.

Konferansın “Genç Araştırmacılar Çalıştayı” bölümünde kültür ekonomisi ile ilişkili alanlarda doktora tezi yazmakta olan araştırmacılar tezlerinin ilerleyişini ve ilk bulgularını alanın uzmanlarıyla paylaşarak geri bildirim alma şansı buldular. Konferansta böyle bir bölümün varlığı, dünyada önemi her geçen gün biraz daha iyi anlaşılmakta olan kültür ekonomisi alanına yeni uzmanlar kazandırılmasının önünü açması bakımından önemli.

Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri alanında doktorasını sürdüren, üniversitenin Sanat ve Kültür Yönetimi lisans bölümünde de dersler veren ve kültür ekonomisi araştırmalarına odaklanan KREKSA şirketinin kurucusu Funda Lena da ilk kez katıldığı bu konferansta, yazım aşamasında olduğu “Türkiye’nin Müzik Endüstrisinde Kültürel Çeşitlilik” başlıklı doktora tezinin araştırma sorularını, metodolojisini ve ilk bulgularını katılımcılarla paylaştı.