kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Açık Seminer programının ikinci sezonu başlıyor

7 Ocak 2021

St. Joseph ve Poşe işbirliğinde düzenlenen ve programlaması Murat Alat tarafından üstlenilen kamusal eğitim ve araştırma programı Açık Seminer‘in ikincisi Ocak – Mayıs 2021 arasında Sessiz Şahit” başlığı ile gerçekleşecek. İki haftalık aralıklarla Cumartesi günleri 17.00 – 18.30 saatleri arasında çevrimiçi gerçekleşecek seminerlere katılım ücretsiz ve herkese açık.

9 oturumdan oluşacak bu sezonun konuşmacıları arasında Pelin Tan, Neşe Özgen, Köken Ergun, Aslı Seven, Misal Adnan Yıldız, Ege Kanar, Orhan Cem Çetin, Ali Kazma ve Zeynep Sayın yer alıyor.

Programın Kasım 2019- Haziran 2020 dönemini kapsayan ilk sezonu, “Symbiosis: Ortak Yaşam Üzerine Araştırmalar” alt başlığı altında, insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki ilişkiyi insan merkezli olmayan bir konumdan ele almanın imkânları üzerine düşünmek ve tartışmak üzere 13 seminere ev sahipliği yaptı. 2021 sezonu ise tartışmayı ilk sezonun bıraktığı yerden devralıyor ve sanatın dünya ile irtibat kurmak için kullandığı metodolojileri inceliyor.
Sanat, dünyayla hemhal olma yöntemlerimizin belki de en nevi şahsına münhasırı. İnsan kaostan düzen devşirme gayretinde bin yıllardır estetik araçları kullanıyor. Sanat hem doğaya hem toplumsal gerçekliğe yaklaşmanın müstesna bir aracı; ancak pasif bir araç olmanın ötesinde nesnesini inşa da ediyor. “Sessiz Şahit”, bilim, felsefe ve sanatın iç içe geçtiği noktada sanat ve gerçeklik ilişkisine odaklanacak şekilde kurgulandı. Farklı disiplinlerden gelen akademisyenler, araştırmacılar ve sanatçılar, sanatın, dolanık hâlde bulunan gerçekliğin içinde üstlendiği rolü irdelemeye, sessiz olduğu varsayılan, sessizleştirilen “şey”lere dokunmanın alternatif patikalarını aralamaya çalışıyor.