kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Anadolu Kültür ve Visual Voices’tan yeni etkinlik serisi: “Kesişen Kümeler”

10 Haziran 2021

Anadolu Kültür ve Visual Voices, The Anna Lindh Virtual Marathon for Dialogue desteğiyle Kıbrıs ve Türkiye’den kümeleri bir araya getiren ‘Kesişen Kümeler’ başlıklı mini bir çevrimiçi etkinlik serisine başlıyor.

Serinin ilk etkinliği, 10 Haziran 2021 Perşembe günü 18:00 – 20:00 saatleri arasında Facebook Live’da gerçekleşecek bir yuvarlak masa tartışması olacak. İlk etkinliğin konuşmacıları Larissa Araz, Dr. Yael Navaro, Ioanna Neophytou ve Anber Onar.

Seri, sınırlı imkânları olan bir alanı genişletmek için Kıbrıs ve Türkiye’den iki sanat kümesini bir araya getirecek. İki küme birbirine doğru hareket ettikçe kesişmeye, etkileşime girmeye başlar ve yeni şekiller ortaya çıkar. Söyleşinin genel yaklaşımı, sanatsal pratiklerden başlayarak bunların kuram ve akademik araştırma ile olan ilişkisine doğru ilerleyecek. Tematik olarak ise toplumsal hafızaya, geçmişin yorumlanmasına ve bunların dikey ve paralel anlatılarla olan bağlantılarına odaklanacak.

Seri boyunca “Uzlaşmaz görünen bakış açılarını barındıran toplumsal hafızalar neyi yansıtır?”, “Kolektif bellekler birbirleriyle nasıl konuşabilir ve kültürlerarası diyaloğa nasıl katkıda bulunabilir?”, “Geçmişin çoklu ve bastırılmış hafızasını sanat yoluyla ele almak geleceğe nasıl rehberlik edebilir?” ve “En nihayetinde, tüm bunlar karmaşık ve katmanlı olan hakikatle ilişkimize nasıl yansır?” gibi sorulara cevap aranacak.