Connect for Creativity projesinin ikinci uluslararası konferansı 5-6 Aralık’ta Kayseri’de

2 Aralık 2019

Connect for Creativity projesinin ikinci uluslararası konferansı, ‘Yaratıcı Katalizör: Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol’ başlığıyla 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi’nde düzenleniyor. Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan alanında öncü birçok konuşmacının yer alacağı iki günlük konferans, herkesin katılımına açık ve ücretsiz.

British Council tarafından yürütülen, Türkiye’den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan’dan Bios ve Sırbistan’dan Nova Iskra iş birliğiyle düzenlenen Connect for Creativity projesinin ikinci uluslararası konferansının programı ve konuşmacıları açıklandı. ‘Yaratıcı Katalizör: Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol’ başlığıyla akademisyenler, sanatçılar, yaratıcı endüstriler ve kültür endüstrileri profesyonelleri ve politika yapıcıları bir araya getirecek bu iş birliği geliştirme konferansı, 5-6 Aralık tarihlerinde Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Yaratıcı endüstriler ve üniversiteler arasındaki iş birliği fırsatları artırılacak

Birleşik Krallık, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’dan alanında öncü birçok akademisyenin, girişimcinin, yaratıcı endüstriler ve kültür profesyonelinin konuşmalarıyla yer alacağı konferans ile yaratıcı endüstriler ve üniversiteler arasındaki iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

5-6 Aralık tarihlerinde, iki güne yayılan oturumlarda ‘Yaratıcıların ve Yenilikçilerin Hikayeleri’ konuşulacak; ‘Geleceğin Becerileri ve Yüksek Öğrenim’ panelinde yaratıcılığın ve kültürler arası yetkinliklerin, onları geleceğin en değerli on becerisi arasına katan özellikleri araştırılacak; Birleşik Krallık’ta yaratıcı platform-üniversite-STK iş birliğinden çıkan vaka çalışması incelenecek; ‘Eğitim Sistemlerinin İşin Geleceğine Göre Yeniden Tasarlanması’ panelinde dünyada en yaygın olarak konuşulan işin geleceği tartışılacak; ‘Büyüyen Genç Yaratıcı Liderler/Fark Yaratanlar İçin Eğitimin Geleceği’, ‘İşin Yeni Kahramanları: Kariyerinizdeki Süper Güçlerinizi Nasıl Keşfedebilirsiniz?’ ve ‘Bir Sıkıntı Kaynağı Olarak İş Birlikleri’ çalıştaylarında beyin fırtınası yapılacak.

Yaratıcı platformların kültürlerarası diyalog geliştirilmesindeki rolüne odaklanan ilk araştırmanın sonuçları paylaşılacak

Yaratıcılığa, kültürlerarası yetkinliklere ve eğitimin geleceğini şekillendirmede üniversiteler ile yaratıcı endüstriler arasındaki iş birliklerinin oynayabileceği role odaklanılacak konferansta aynı zamanda, bu alandaki çalışmalar arasında, kültürlerarası diyalog konusuna odaklanan ilk araştırma olan ‘Yaratıcı Platformlar – Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar’ konulu araştırma raporu da ilk kez açıklanacak ve bulgular hakkında bilgiler paylaşılacak.

Politika yapıcılar, kanaat önderleri ve sektör profesyonelleri Kayseri’de bir araya geliyor

Karar vericileri, kanaat önderlerini ve uzmanları; yaratıcılığın, becerilerin, iş gücünün ve kültürün geleceğini tartışmak üzere bir araya getirecek olan konferans, 5-6 Aralık tarihlerinde kapsamlı bir program ile katılımcıları ağırlayacak. Profesyoneller; çalıştaylar, grup tartışmaları, ‘keynote’ konuşmalar ve paneller yoluyla bilgi, fikir ve deneyim alışverişinde bulunma ve dolayısıyla diyalog oluşturma ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı bulacaklar. Konferans, herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleşiyor.