kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Culture and Business Models in Challenging Times” Helsinki’de gerçekleşiyor

28 Aralık 2018

Creative Lenses Final Conference “Culture and Business Models in Challenging Times”, 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yer alan Kaapeli’de gerçekleşiyor.

Konferans; kültür ve sanat organizasyonlarının değişen ortamlara nasıl uyum sağlayabileceklerini ve iş modellerini yeniden düşünerek daha sürdürülebilir hâle gelebileceklerini araştıran iki günlük bir etkinlik. Sektördeki kurumsal sürdürülebilirlik, iş modeli değişikliği ve kültürel değer konusu üzerinde düşünmek için önde gelen kültürel uygulayıcılar, fon sağlayıcılar, bu alanda politika geliştiriciler ve araştırmacıları bir araya getiriyor.

Konferans, Creative Europe programı tarafından finanse edilen dört yıllık bir işbirliği projesi sırasında geliştirilen Creative Lenses ve bunları Avrupa’daki ve ötesindeki diğer girişimler, projeler ve işbirlikleri ile birleştiren içgörüleri, perspektifleri ve araçları içeriyor.

Konferansın ana temaları

İş Modeli Düşüncesi: Neden kültür-sanat organizasyonlarının iş modelleri giderek daha fazla tartışılıyor? Kültür-sanat organizasyonlarının iş modellerini düşünmeye veya değiştirmeye yönelik yaklaşımları nelerdir? İş modeli düşüncesinin etkileri nelerdir?

Sanat ve Kültür Örgütlerinde Değer ve Değerleme: Kültür-sanat kurumlarının oluşturduğu, yarattığı ve gerçekleştirdiği değeri anlamanın farklı yolları nelerdir? Çakışan misyonları ve öncelikleri nasıl dengeliyorlar?

Anlam Vermek, Etkilemek ve Araştırma Yapmak: Sanat ve kültürel organizasyonlar izleyicileri ve paydaşları hakkında, onlardan ve onlarla nasıl öğrenebilir? Etki ve bilgiyi birlikte yaratmayı yeniden hayal etmenin farklı yolları nelerdir?

Bu etkinlikten ne elde edebilirsiniz?

Avrupa’da ve ötesinde kültürel ve sanatsal örgütsel değişim ve dayanıklılık üzerine eylem araştırmasından bir fikir edinme fırsatları; dört yıllık Creative Lenses programı ile geliştirilen bulgulara ve çerçevelere erişim; Avrupa kültür sektörünün geleceği hakkında ilgilenen kişilerle temel sorunları tartışma ve yeni ağlar kurma fırsatları.

Bu konferans kimler için?

Kültür-sanat organizasyonlarında çalışanlar, fon sağlayıcılar, değerlendiriciler, danışmanlar ve savunma ve kapasite geliştirme uzmanları, siyasete yön verenler ve kamu temsilcileri, kültürel yönetim ve liderlik araştırmacıları, beşeri bilimler, işletme ve yönetim ile Avrupa kültürel sektörünün geleceğini şekillendirmek isteyen herkes.