kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ENCC “Paylaşılan, Akıllı ve Yenilikçi Bölgeler için Kültür“ Konferansı için başvurular başladı

27 Haziran 2016

European Network of Cultural Centres (ENCC)7 – 28 Ekim 2016 tarihleri arasında Wroclaw 2016 Avrupa Kültür Başkenti ve Toplum Kültür Merkezi Oleśnica işbirliği ile “Paylaşılan, Akıllı ve Yenilikçi Bölgeler için Kültür” (“Culture for Shared, Smart, Innovative Territories”) başlığı ile Polonya’nın Oleśnica şehrinde bir konferans gerçekleştiriyor.

“Avrupa topraklarında ne gibi dönüşümler yaşanmakta? Bugünün zorlukları ve dünyası ile etkileşim içinde, esnek ve sürdürülebilir bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunan yerel, Avrupa ile sınırlı veya global ölçekte hangi yeniden yapılanma süreçleri işliyor? Bu zorluklar içinde kültür operatörleri ve paydaşların rolleri nelerdir?” gibi soruların sorulacağı konferans, geliştirilecek çalışma gruplarınca şekillenecek.

Çalışma Grupları:

  • Kırsal ve kentsel bölgeler: Tamamlayıcılığın yeni formları üretmek için kültürel pratiklerin rolü,
  • Ortak paylaşım alanı olarak bölgeler: Vatandaşların bilinçlendirilmesi ve kültürel paydaşların rolü için yeni stratejiler,
  • Yaratıcı bölgeler: Hayalgücü, girişim, kapasite ve liderliği desteklemek için kültürel pratiklerin rolü,
  • Akıllı bölgeler için yeni ekomomik modeller: Bölgesel kalkınma, girişimcilik ve yeni iş modellerini desteklemek için ne gibi parasal ve parasal olmayan takas modelleri geliştirilebilir?

Her çalışma grubu, yerel ve Avrupalı paydaşlar arasındaki görüş alışverişine ve tartışmaya elverişli ortamı sağlama açısından bir “açık alan” metodolojisi kullanılarak organize edilecek. Konferans sonunda açıklanacak olan, kültür ve bölgesel gelişim arasındaki bağa vurgu yapan ve daha sonra hukuki alanda müdaafa desteği niteliği taşıyacak olan manifesto / deklarasyon, bu sürecin temel çıktısı olacak. Aynı zamanda ECoC Wrocław 2016, Kasım ayında bir özet konferans gerçekleştirerek konferans sonrası gelişmeleri açıklayacak.

Başvurular için web sitesine bakabilirsiniz.