kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Mimarlık Seminerleri bu dönem sanat mekânlarına odaklanıyor

22 Kasım 2017

Akbank Sanat‘ta düzenlenen Mimarlık Seminerleri Dizisi, 2017-2018 döneminde Doç. Dr. İpek Akpınar moderatörlüğünde sanat mekânlarına odaklanıyor.

21. yüzyılın teknolojisinin ivme kazandığı hızlı toplumsal ve kültürel dönüşüm sürecinde, sanat mekânları nasıl yeni bir rol üstleniyorlar? Toplumsal ve kültürel bellek ekseninde sanat mekânlarının günümüzde üstlendiği rol nedir? Sanatın, sanatçıların yeni yorumları nasıl mekanlarla buluşuyor? Sanat mekanları denildiğinde akla ilk gelen müze, kent müzesi, kültür merkezileri tasarımlarında, ezberi bozan, yeni soruları gündeme taşıyan yeni kurgular, yeni senaryolar üretmek olası mıdır? Türkiye mimarlık ortamının önde gelen isimleri, bu soruların ışığında kendi sanat mekanı tasarımlarını paylaşıyorlar.

Seminer Programı:

  • 24 Kasım Cuma, 18:30 / Semra & Özcan Uygur – “CER Modern Sanatlar Merkezi”
  • 8 Aralık Cuma, 18:30 / Cafer Bozkurt  -“3 Çağdaş Sahne Yapısı: Kültürel Mirasın Yenilenmesi”
  • 22 Aralık Cuma, 18:30 / Hüseyin Kahvecioğlu – Antalya Kent Müzesi
  • 19 Ocak 2018 Cuma, 18:30 / Tülin Hadi & Cem İlhan – “Yapı ile Sokağın Ara Kesitinde Düşünmek”
  • 23 Şubat Cuma, 18:30 / Alper Derinboğaz – Kent Müzesi
  • 16 Mart Cuma, 18:30 / Aslıhan Demirtaş – 2000-2008, New York-Doha: İslam Sanatları Müzesi Katar
  •  20 Nisan Cuma, 18:30 / Abdi Güzer – Karşılıklı Bir Temsiliyet Ortamı Olarak Sanat ve Mimarlık

Dizinin ilk konuşması 24 Kasım Cuma günü 18.30 – 20.00 saatleri arasında “CER Modern Sanatlar Merkezi” ile Semra & Özcan Uygur. Cer Modern Sanatlar Merkezi, Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryollarının millileştirilmesi sürecinin hemen ardından inşa edilen CER atölyelerinden biri olan eski yapının tasarım ve mekan özellikleri ile yeni yapı teknolojileri ve çağdaş düşünceyi tek bir bütünde toplar. Mimarinin ve kentin, zaman ve insanla katmanlaşarak olgunlaşması ve kimlik kazanması projenin mimari yaklaşımında önemli yer tutar. Eskiyle yeninin birlikteliği, farklı dönemlerin değerlerini zıtlıklarla fark ettirirken, tek bir bütün halinde uyum ve süreklilik kazanabilmesiyle sadece yapıldığı döneme değil bulunduğu mekana da aidiyet kazandırır. Eski, kendi özünü kaybetmeden güncel gereklerine uygun işlevlendirilerek yaşama katılır; eskiyi taklit etmeden çağdaş yorumlamayla dönemini ifade eder.

Semra-Özcan Uygur

Semra Özcan, 1956 yılında Erzincan’da doğdu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1980 yılında lisans, 1984 yılında lisansüstü diplomalarını aldı. 1995-1996’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve 2001-2002 ve 2005-2006 ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak tasarım stüdyolarına katıldı. Özcan Uygur ise 1956 yılında Anamur’da doğdu. ODTÜ Mimarlık Fakültesinden 1980 yılında lisans, 1983 yılında lisansüstü diplomalarını aldı.

Semra- Özcan Uygur, 1986 yılından beri kurucusu oldukları Uygur Mimarlık’ta tasarım çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal mimari proje yarışmalarında asli jüri üyelikleri yapan çift, bugüne kadar katıldıkları yetmişin üzerinde mimari proje yarışmasında yedisi birincilik otuz yedi ödül ve mansiyon kazandı.