kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Türkiye Modernizmi – Dünden Bugüne Türkiye Modernizmi Üzerine Bir Bakış” eğitimi Müze Evliyagil’de

22 Ekim 2018

“Türkiye Modernizmi – Dünden Bugüne Türkiye Modernizmi Üzerine Bir Bakış” başlıklı eğitim, Kasım-Aralık aylarında Müze Evliyagil mekân sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Eğitim kapsamında Türkiye Modernizmi’ni daha iyi yorumlamak için Türkiye sanat tarihi sürecini sadece sanatsal dinamikler ve sanatçılar ile değil, sosyal, ekonomik, politik, yönetim sistemleri ve diğer farklı dinamikler çerçevesinden okuyarak bütünü anlamaya çalışılacak.

19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Osmanlı ve Türkiye modernleşmesiyle beraber bugün ülkemizde var olan sanat ortamını daha iyi anlayabilmek için, 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa’nın yaşadığı dönüşüm sürecinin Türkiye’deki yansımalarını, özellikle sanat ortamı üzerindeki etkilerini kitap, konuyla ilgili makaleler, araştırmalar ve görsel sunumlarla destekleyerek, katılımcılarla birlikte tartışma ve yorumlara açık aktif bir ders anlatım süreci düşünülüypr.